דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2015 תקציב השתתפות משרד החינוך לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪27,727,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?