דלג לתוכן עיקרי
60.02.10

בניית כיתות לימוד

תקציב מאושר: 1,814,484,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תכנית פיתוח חינוך בסעיף חינוך.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב בניית כיתות לימוד הוא ₪1,814,484,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,537,931,882
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?