דלג לתוכן עיקרי
60.02

תכנית פיתוח חינוך

תקציב מאושר: 1,814,484,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף חינוך.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2024 תקציב תכנית פיתוח חינוך הוא ₪1,814,484,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,612,887,523
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?