דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב חינוך הוא ₪1,888,837,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,297,370,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪4,081,999,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,877,931,769
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?