דלג לתוכן עיקרי
58.06.01.01

רזרבה לעמידה ביעד ההוצאה

תקציב מאושר: 75,000
תקנה תקציבית בתכנית רזרבות להתייקרויות (תחת תחום רזרבות להתייקרויות בסעיף תאגידים עירוניים למים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב רזרבה לעמידה ביעד ההוצאה הוא ₪2,265,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪75,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?