דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2005 תקציב רזרבות להתייקרויות הוא ₪2,265,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪75,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?