דלג לתוכן עיקרי
58.01.01.15

השתתפות בהוצאות הקמת תאגיד לרבות במפקד נכסים

תקציב מאושר: 2,946,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים למים וביוב (תחת תחום מענקים לתאגידי מים בסעיף תאגידים עירוניים למים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב השתתפות בהוצאות הקמת תאגיד לרבות במפקד נכסים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,946,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪302,500
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)