דלג לתוכן עיקרי
58.01.01.03

אריאל - סיוע לתאגיד מים וביוב

תקציב מאושר: 1,479,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים למים וביוב (תחת תחום מענקים לתאגידי מים בסעיף תאגידים עירוניים למים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב אריאל - סיוע לתאגיד מים וביוב הוא ₪1,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,479,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪679,502
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)