דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מענקים לתאגידי מים ביוב

58.01.01

107,735,000
בשנת 2003 תקציב מענקים לתאגידי מים ביוב לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪107,735,000
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪107,735,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?