דלג לתוכן עיקרי
57.06.99

רזרבה להתייקרויות

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תקציבי פיתוח לרשויות בסעיף רשויות מקומיות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2007 תקציב רזרבה להתייקרויות לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?