דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב בדואים בצפון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪99,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪174,654
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?