דלג לתוכן עיקרי
57.06.02.17

פיתוח תשתיות רשויות בקו העימות

תקציב מאושר: 102,000
תקנה תקציבית בתכנית תקציבי פיתוח לרשויות (תחת תחום תקציבי פיתוח לרשויות בסעיף רשויות מקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב פיתוח תשתיות רשויות בקו העימות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪102,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪59,227
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2009.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)