דלג לתוכן עיקרי
57.06.01.17

רכישת קרקע

תקציב מאושר: 308,000
תקנה תקציבית בתכנית תקציבי פיתוח לרשויות (תחת תחום תקציבי פיתוח לרשויות בסעיף רשויות מקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב רכישת קרקע לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪308,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)