דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2008 תקציב תקציבי פיתוח לרשויות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,438,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪2,547,570
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2008.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?