דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2008 תקציב רזרבה להתייקרויות לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2008.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?