דלג לתוכן עיקרי
57.05.98

רזרבה

תקציב מאושר: 694,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תקציב לפתוח תשתיות בסעיף רשויות מקומיות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2006 תקציב רזרבה הוא ₪694,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2006.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?