דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב מענק כללי לפיתוח לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪153,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪312,405
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?