דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב מענקי פיתוח מיוחדים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪381,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪2,700,130
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?