דלג לתוכן עיקרי
57.05.07.03

רזרבה למבני דת

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פתוח בנושאי דת ברשויות (תחת תחום תקציב לפתוח תשתיות בסעיף רשויות מקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב רזרבה למבני דת הוא ₪8,438,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)