דלג לתוכן עיקרי
57.05.01.08

תשתיות תיעול

תקציב מאושר: 6,305,000
תקנה תקציבית בתכנית שיקום והקמת (תחת תחום תקציב לפתוח תשתיות בסעיף רשויות מקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב תשתיות תיעול הוא ₪5,855,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪6,305,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?