דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב תקציב לפתוח תשתיות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,180,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪3,849,666
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?