דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב רשויות מקומיות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,812,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪7,483,718
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?