דלג לתוכן עיקרי
56.01.01.11

שכר דירה ודמי שימוש

תקציב מאושר: 438,000
תקנה תקציבית בתכנית נציבות שוויון זכויות (תחת תחום נציבות שוויון זכויות בסעיף נציבות שוויון זכויות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב שכר דירה ודמי שימוש הוא ₪438,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪459,470
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)