דלג לתוכן עיקרי
55.10.05.02

השתתפות בשע"מ - תפעול ואחזקת מחשב

תקציב מאושר: 900,000
תקנה תקציבית בתכנית שדרוג מחשב שע"מ (תחת תחום פיתוח מכס/מע"מ בסעיף אוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב השתתפות בשע"מ - תפעול ואחזקת מחשב לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪900,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪837,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)