דלג לתוכן עיקרי
55.10.02.02

הכנסות מל"פ במיתקן שיקוף

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הקמת מתקן שיקוף (תחת תחום פיתוח מכס/מע"מ בסעיף אוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב הכנסות מל"פ במיתקן שיקוף לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?