דלג לתוכן עיקרי
55.10.01.50

רזרבה לאיחוד אגפי המסים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח רשות המיסים (תחת תחום פיתוח רשות המיסים בסעיף אוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב רזרבה לאיחוד אגפי המסים הוא ₪29,740,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?