דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משטרת ישראל

55.10.01.30

-150,000
בשנת 2003 תקציב השתתפות משטרת ישראל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-150,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?