דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פיתוח המדפיס הממשלתי

55.01.10

11,145,000
בשנת 2012 תקציב פיתוח המדפיס הממשלתי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪11,145,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,320,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪3,155,780
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?