דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פרויקטים מיוחדים אוצר

55.01.07

120,000
בשנת 2011 תקציב פרויקטים מיוחדים אוצר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪120,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2010 עמד על ₪4,412,528
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2011.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?