דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בקביעת סטנדרטים

55.01.02.30

30,000
בשנת 1998 תקציב השתתפות בקביעת סטנדרטים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪30,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?