דלג לתוכן עיקרי
55.01.02.06

מסופים ומדפסות לאגפי המיסים

תקציב מאושר: 3,642,000
תקנה תקציבית בתכנית מיכון שע"מ (תחת תחום אוצר-פיתוח בסעיף אוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב מסופים ומדפסות לאגפי המיסים הוא ₪1,570,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,642,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪3,463,608
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)