דלג לתוכן עיקרי
54.40.02.01

פעולות מקצועיות

תקציב מאושר: 3,542,000
תקנה תקציבית בתכנית היחידה לשילוב (תחת תחום השקעה בתשתיות מיעוטים בסעיף רשויות פיקוח).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב פעולות מקצועיות הוא ₪3,542,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪8,055,972
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)