דלג לתוכן עיקרי
54.40.01.06

תחנות הסעה בפזורה

תקציב מאושר: 1,000,000
תקנה תקציבית בתכנית הרשות לפיתוח והתיישבות (תחת תחום השקעה בתשתיות מיעוטים בסעיף רשויות פיקוח).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב תחנות הסעה בפזורה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2021 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)