דלג לתוכן עיקרי
54.40.01.01

תפעול ופעולות מקצועיות

תקציב מאושר: 6,769,000
תקנה תקציבית בתכנית הרשות לפיתוח והתיישבות (תחת תחום השקעה בתשתיות מיעוטים בסעיף רשויות פיקוח).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב תפעול ופעולות מקצועיות הוא ₪6,769,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪7,068,484
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)