דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב רשות שוק ההון הוא ₪97,373,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪20,500,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪64,898,000 (66.65%)
  • רכש וקניות: ₪29,233,000 (30.02%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪54,755,880
תחת סעיף זה מוקצים 181 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?