דלג לתוכן עיקרי
54.35.01.25

רזרבה ליעדים פיסקליים

תקציב מאושר: 3,394,000
תקנה תקציבית בתכנית הרשות להתחדשות עירונית (תחת תחום הרשות להתחדשות עירונית בסעיף רשויות פיקוח).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב רזרבה ליעדים פיסקליים הוא ₪3,394,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2021 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)