דלג לתוכן עיקרי
54.35.01.02

עבודה בלתי צמיתה

תקציב מאושר: 141,000
תקנה תקציבית בתכנית הרשות להתחדשות עירונית (תחת תחום הרשות להתחדשות עירונית בסעיף רשויות פיקוח).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב עבודה בלתי צמיתה הוא ₪26,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪141,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2020 עמד על ₪264,668
תחת סעיף זה מוקצים 2 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2018 - 2021.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)