דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב הרשות להתחדשות עירונית הוא ₪122,919,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪50,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪571,988,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪11,226,000 (9.13%)
  • רכש וקניות: ₪110,537,000 (89.93%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪82,539,396
תחת סעיף זה מוקצים 30 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?