דלג לתוכן עיקרי
54.34.03.02

רזרבה ליעדים פיסקליים

תקציב מאושר: 1,730,000
תקנה תקציבית בתכנית רזרבות (תחת תחום היחידה הארצית לפיקוח בסעיף רשויות פיקוח).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב רזרבה ליעדים פיסקליים הוא ₪1,730,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2021 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)