דלג לתוכן עיקרי
54.34.02

תפעול ופעולות

תקציב מאושר: 36,326,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום היחידה הארצית לפיקוח בסעיף רשויות פיקוח.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב תפעול ופעולות הוא ₪36,326,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪29,871,000 (82.23%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪29,615,034
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?