דלג לתוכן עיקרי
54.34.01

שכר וכח אדם

תקציב מאושר: 50,232,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום היחידה הארצית לפיקוח בסעיף רשויות פיקוח.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב שכר וכח אדם הוא ₪50,232,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪50,232,000 (100%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪30,093,725
תחת סעיף זה מוקצים 167 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?