דלג לתוכן עיקרי
54.33.02.13

בקרה הנדסית לחיזוק מבנים

תקציב מאושר: 256,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות (תחת תחום יחידת סמך מינהל התכנון בסעיף רשויות פיקוח).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב בקרה הנדסית לחיזוק מבנים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪256,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?