דלג לתוכן עיקרי
54.31.02.12

תכנון מתקני גז טבעי

תקציב מאושר: 2,405,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות תפעול ופעילות (תחת תחום רשות הגז הטבעי בסעיף רשויות פיקוח).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב תכנון מתקני גז טבעי הוא ₪1,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,405,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪346,277
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)