דלג לתוכן עיקרי
54.31.02.04

רזרבה לתפעול ופעולות

תקציב מאושר: 500,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות תפעול ופעילות (תחת תחום רשות הגז הטבעי בסעיף רשויות פיקוח).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב רזרבה לתפעול ופעולות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2015.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)