דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב רשות החשמל הוא ₪60,814,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪91,852,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪31,817,000 (52.32%)
  • רכש וקניות: ₪26,982,000 (44.37%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪37,388,736
תחת סעיף זה מוקצים 80 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?