דלג לתוכן עיקרי
54.07.01.06

השקעות בחופים הרשאה ותפעול עצמי

תקציב מאושר: 8,350,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות הסדרה (תחת תחום רשות הכנרת - איגוד ערים בסעיף רשויות פיקוח).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב השקעות בחופים הרשאה ותפעול עצמי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪8,350,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪273,869
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)