דלג לתוכן עיקרי
54.05.02.05

ייעוץ משפטי

תקציב מאושר: 244,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות הרשות (תחת תחום רשות הגז הטבעי בסעיף רשויות פיקוח).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב ייעוץ משפטי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪244,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪174,284
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)