דלג לתוכן עיקרי
54.04.02.02

רזרבה להתייקרות קניות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רזרבות (תחת תחום רשות לשירותים ציבוריים בסעיף רשויות פיקוח).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב רזרבה להתייקרות קניות הוא ₪132,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?