דלג לתוכן עיקרי
54.04.01.17

שכר דירה

תקציב מאושר: 209,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר ופעולות (תחת תחום רשות לשירותים ציבוריים בסעיף רשויות פיקוח).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב שכר דירה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪209,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?