דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד החקלאות בתכנית פנאי ונופש

54.03.02.45

-1,000,000
בשנת 2009 תקציב השתתפות משרד החקלאות בתכנית פנאי ונופש לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?